57th All Japan Kendo Championships 2009 – High Speed Camera Compilation

Una raccolta di ippon al rallentatore dell’ultimo All Japan Kendo Championships realizzata da Tsunemori.

In ordine cronologico:

Primo turno

 • Higashinaga (K) – Honda
 • Uchimura (D) – Fujii
 • Takanabe (M) – Shimeyatsu

Secondo turno

 • Imoto (M) – Suzuki
 • Koiso (M) – Inage

Terzo turno

 • Ooishi (K) – Imoto
 • Takasaka (M) – Furusawa
 • Uchimura (K) – Yoneya

Quarti di finale

 • Teramoto (K) – Kinoshita

Semi finale

 • Uchimura (K) – Teramoto
 • Teramoto (M) – Uchimura
 • Uchimura (M) – Teramoto
 • Takahashi (M) – Takasaka

Finale

 • Uchimura (M) – Takahashi