57th All Japan Kendo Championships 2009 – High Speed Camera Compilation

Una raccolta di ippon al rallentatore dell’ultimo All Japan Kendo Championships realizzata da Tsunemori.

In ordine cronologico:

Primo turno

 • Higashinaga (K) – Honda
 • Uchimura (D) – Fujii
 • Takanabe (M) – Shimeyatsu

Secondo turno

 • Imoto (M) – Suzuki
 • Koiso (M) – Inage

Terzo turno

 • Ooishi (K) – Imoto
 • Takasaka (M) – Furusawa
 • Uchimura (K) – Yoneya

Quarti di finale

 • Teramoto (K) – Kinoshita

Semi finale

 • Uchimura (K) – Teramoto
 • Teramoto (M) – Uchimura
 • Uchimura (M) – Teramoto
 • Takahashi (M) – Takasaka

Finale

 • Uchimura (M) – Takahashi
Pubblicità

57th All Japan Kendo Championships 2009

Concluso il 57th All Japan Kendo Championships al Nippon Budokan.
Ecco l’elenco dei primi quattro classificati:
1° – Uchimura Ryōichi (Tōkyō)
2° – Takahashi Hidehito (Tōkyō)
3° – Teramoto Shōji (Ōsaka)
3° – Takasaka Yūsuke (Shizuoka)

Video della finale:

Per approfondire:
– Post Accademia Romana di Kendo
– Post Kendo World